Články

První letošní schůzka s vedením školy

V pátek 1.11.2018 se opět sešel Žákovský parlament. Na schůzce jsme se poprvé v letošním roce potkali i s vedením školy a probrali jsme všechny body, které jsme měli připraveny (např. lavička do šatny pro druhý stupeň  a na první stupeň na chodbu, přepážky na chlapeckých WC, plány na využití...
Celý článek

V pátek 5.10.2018 se konala 2. oficiální schůzka ŽP...

Na této schůzce jsme se zabývali především volbami. Nejprve jsme o volbách hovořili, upřesňovali si jejich význam, smysl, historii a podobně. Zastavili jsme se u kandidátů a požadavků na ně: morální hodnoty, osobní a charakterové vlastnosti,... Vlastní volba do představenstva byla tajná, probíhala...
Celý článek

Proč a jak třídit hliník

Ve čtvrtek 27.9 2018 se členové parlamentu zúčastnili sezení, na kterém se dozvěděli jak a proč vlastně třídit hliník. Schůzka proběhla pod vedením paní Huškové z DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. DDM Jednička totiž na letošek vyhlásila již 12. ročník soutěže Stříbrná zeměkoule. Jejím cílem...
Celý článek

1. zasedání - co jsme už stihli

První schůzka v letošním roce proběhla v pátek 21.9. po vyučování. A hned jsme se s chutí pustili do práce. Dnes už v učebně č. 205 najdete plakát s pravidly, ve fotogalerii několik fotek a vašich zástupců se můžete zeptat na různé otázky ohledně funkce, smyslu a směřování Žákovského parlamentu....
Celý článek

1. letošní schůzka

V pátek 21.9.2108 proběhne 1. oficiální schůzka parlamentu. Jelikož se v tomto týdnu odehrávaly doplňující volby, zasedneme také letos poprvé v novém složení. Dále se budeme scházet pravidelně 1 x 14 dní v pátek. Tento termín byl vybrán tak, aby parlament zaujal řádné místo v životě žáků a školy.
Celý článek

Školní rok 2018 / 2019

I v letošním školním roce bude na naší škola fungovat Žákovský parlament. Na plánu má již teď několik akcí, například: Velikonoční florbalový turnaj, Školní vycházková tipovačka, organizace sběru hliníku a plastových víček,…     Také nás čekají doplňovací volby, které se budou konat...
Celý článek

Tipovací procházka

Na  středu 27. 6. máme v plánu trochu oživit poslední školní týden Tipovací procházkou.Všechny třídy se postupně vydají po vyznačené cestě, kde budou řešit úkoly a odpovídat na otázky. Ty zaznamenají do připravených archů, které odevzdají k vyhodnocení. Výsledky se pak dozvíme ve čtvrtek 28.7....
Celý článek

... a znovu plastová víčka

Ve čtvrtek 28.6. bude vyhlášen vítěz mezitřídní soutěže ve sběru plastových víček. Tak pokud máte ještě co přihodit, neváhejte. Ve středu vážíme... V sobotu pak bude celá sbírka předána místním hasičům.
Celý článek

Stříbrná zeměkoule

Ve středu 18.4.2018 se zástupci ŽP  zúčastnili vyhlášení 11. ročníku soutěže Stříbrná zeměkoule. Soutěž ve sběru hliníku pořádal opět DDM Jednička. Naše škola obsadila 9. místo.  Celkem se nasbíralo 385,- kg  hliníku, ZŠ  a MŠ Bílá Třemešná přispěla dvěma kilogramy. Jisté...
Celý článek

Naše další plány a akce

a)V příštím týdnu se bude naše škola podílet na organizaci výtvarné soutěže. Hlavní slovo má již tradičně naše skvělá výtvarnice, p. učitelka Poživilová. Členové žákovského parlamentu budou  v této akci pomáhat. b) Ke konci školního bychom rádi bychom uspořádali sportovně-vědomostní ...
Celý článek