1. letošní schůzka

V pátek 21.9.2108 proběhne 1. oficiální schůzka parlamentu. Jelikož se v tomto týdnu odehrávaly doplňující volby, zasedneme také letos poprvé v novém složení. Dále se budeme scházet pravidelně 1 x 14 dní v pátek. Tento termín byl vybrán tak, aby parlament zaujal řádné místo v životě žáků a školy.