Naše další plány a akce

a)V příštím týdnu se bude naše škola podílet na organizaci výtvarné soutěže. Hlavní slovo má již tradičně naše skvělá výtvarnice, p. učitelka Poživilová. Členové žákovského parlamentu budou  v této akci pomáhat.

b) Ke konci školního bychom rádi bychom uspořádali sportovně-vědomostní  soutěž pro všechny ročníky. Zatím si mapujeme terén a promýšlíme obecný rámec.

c) V ŽP se také často bavíme o školní jídelně. Rádi bychom se o jejím chodu dozvěděli více, abychom měli přesnější představu a tom, jakou cestu musí zdolat náš oběd - od přípavy jídelníčku až po samotný výdej a starost o nádobí.