Sbírejte plastová víčka

Žákovský parlament vyhlašuje mezitřídní soutěž ve sběru plastových víček.

Doporučujeme víčka ukládat na domluvené místo ve třídě a bedlivě je hlídat.

Na konci školního roku bude vyhodnoceno, která třída sesbírala nejvíce víček a ta pak bude odměněna menší cenou...

Celá sbírka bude potom předána p.uč. Poživilové, která již pro ni má uplatnění. 

Tak sběru ZDAR!