V pátek 5.10.2018 se konala 2. oficiální schůzka ŽP...

Na této schůzce jsme se zabývali především volbami. Nejprve jsme o volbách hovořili, upřesňovali si jejich význam, smysl, historii a podobně. Zastavili jsme se u kandidátů a požadavků na ně: morální hodnoty, osobní a charakterové vlastnosti,...

Vlastní volba do představenstva byla tajná, probíhala pomocí volebních lístků vhazovaných do volební urny. Dále byly ustanoveny a rozděleny ostatní funkce, které náš ŽP pro svou činnost potřebuje. Do těchto funkcí se kandidáti nominovali sami na základě svých osobních zájmů, možností a chuti věnovat ŽP ještě trochu svého volného času navíc. Jaké je tedy obsazení ŽP pro letošní školní rok? Podívejte se do rubriky Členové ŽP a na školní nástěnky. Také ve Fotogalerii najdete několik fotek z jednání.

Na schůzce jsme již stihli probrat první návrhy a připomínky, které si zástupci tříd připravili.  

Další schůzka se bude konat 26.10.2018.