1. schůzka žákovského parlamentu v novém školním roce

První schůzka v novém školním roce se uskutečnila 15. 9. 2015. Ujasnili jsme si nejbližší program. Především je nutné provést doplňující volby a nahradit členy parlamentu, kteří odešli. (9. třída, 7. třída a nově 3. třída).