Informace o žákovském parlamentu

Z každé třídy Základní školy si žáci zvolili zástupce, kteří budou působit ve školním parlamentu.

Naše úkoly jsou:

Pořádat akce.

Dělat pravidelné schůze.

Zastupovat jednotlivé třídy.

Zajímat se o chod školy.

Aktivně pracovat na úrovni tříd a s vyučujícími.

Kontrola a údržba školních nástěnek.

A mnoho dalších...