3. schůzka 1. 10. 2015

Na třetí schůzce nás Eliška a Bětka seznámily s plány na chartativní činnost, kterou parlament zaštítí. Jednak to budou návštěvy domova důchodců ve Dvoře Králové, s různou náplní pod vedením různých učitelů. Dále se promýšleli, jak přispět na sbírku Den pro Beníka, na léčbu nemocného chlapce.

Další věcí, o kterou se parlament stará, je hlasování o nejlepší jídelníček z vítězných tříd, podle těchto jídelníčků se tento měsíc vaří v jídelně, jednotlivá menu jsou hodnocena strávníky stupnicí od jednoho do pěti bodů. Body sčítá a o dostatek hlasovacích lístků se stará 8. třída.