Funkce v parlamentu

 Byli zvoleni tito žáci: předseda: Jaroslav Kubů, místopředseda: Pavla Endrlová, zapisovatel. Jan Horák, Alžběta Teperová, sportovní referent: Ondřej Tepera, Jan Ševčík, fotograf: Jiří Přibyl, spojka 1. st. Lukáš Poprach, spojka 2. st.: Jiří Přibyl