Nové akce žákovského parlamentu

Na posledních dvou schůzkách jsme řešili několik věcí. Jednak nás pan ředitel požádal o spolupráci při tvorbě nových nástěnek v 1. patře naší školy. Nástěnky se budou týkat jednotlivých obcí, z kterých k nám přijíždějí žáci. Část materiálů na nástěnky vytvoří žáci 9. třídy při zeměpise. To budou údaje, které se příliš nemění. Dále by nástěnky měly obsahovat informace z aktuálního dění v obcích. Další akcí je již třetí ročník výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí, kterou vyhlašujeme ve spolupráci se sdružením obcí Podzvičinsko. Uzávěrka odevzdávání výtvarných prací je 21. 4. 2017.  Minulý týden jsme instalovali třetí výstavu žákovských prací v tomto školním roce v Domově důchodců ve Dvoře Králové n. L.