O čem jednáme

Každou naši schůzi probíráme důležité věci a akce, které bychom chtěli do budoucna uskutečnit.

Matematickou soutěž (nebo soutěž v jiných předmětech)

Žádost o zrcadlo na chlapeckých záchodech

Adopce zvířátka v ZOO

DALŠÍ NÁVRHY PROJEDNÁVÁME, (OCENÍME I TY VAŠE, KONTAK MÁTE V RUBRICE KONTAKT)