Podzvičinsko očima dětí

Ve spolupráci se Sdružením obcí Podzvičinsko a s finanční pomocí Královéhradeckého kraje uspořádal Žákovský parlament ZŠ BT 2. ročník výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí. Témata byla dvě: Krajina Podkrkonoší a ZOO Dvůr Králové.

Letos se sešel dvojnásobný počet prací než v loňském roce, celkem jsme jich  obdrželi  200  z 15 škol v Podkrkonoší. Všechny práce si zaslouží ocenění, ale porota (Eliška Cermanová – předsedkyně Žákovského parlamentu ZŠ BT, Ivan Doležal – předseda Podzvičinska, místostarosta Hořic, Petra Holzhauserová – zastupitel obce Bílá Třemešná, Simona Lehrausová – pedagog ZŠ BT, Blanka Moravcová – učitelka ZUŠ v. v., Ivan Moravec -  ředitel ZUŠ v. v.) vybrala ty, které si ho podle ní zaslouží nejvíce.

Oceněné práce (a nejen ty) byly vystaveny v kostelíku na Zvičině u příležitosti Otvírání turistické sezony 7. 5.  Tato akce byla doplněna vystoupením dětí naší školy.  Na podzim budou výstavy na radnicích v Hořicích a ve Dvoře Králové. Z obrázků žáků všech zúčastněných škol bude sestaven kalendář pro rok 2017.

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že zkusí štěstí i v příštím roce.