Pomáhejme přírodě

Pomozme přírodě

V úterý 29. 11. zorganizoval žákovský parlament přednášku pracovníků Záchranné stanice pro handicapovaná volně žijící zvířata v Jaroměři. Přednášku si vyslechli žáci všech tříd. Abychom co nejvíce pomohli zvířatům, která nastanici žijí, sbírali jsme dlouho před termínem přednášky tvrdé pečivo. Nakonec ho byly veliké tři pytle a ještě taška granulí a ovoce. Děti, které se snažily, zaslouží pochvalu. Tvrdý chléb a rohlíky můžete sbírat dále. Na stanici krmivo dopravíme. Doufáme, že přednáška se dětem líbila a že získané informace pomohou k tomu, abychom se všichni chovali k přírodě co nejšetrněji a pomáhali, kde je to na místě.