Sbírejte víčka!

Školní parlament vyzývá všechny žáky (i dospělé) k zapojení do charitativní akce. Sbírejte víčka od pet lahví a pomozte tak dvouleté Adélce Formánkové, která se narodila s těžkými vadami.. Víčka společně nasbíraná donesou perlamenťáci 23. 9. do parku v Bílé Třemešné a odevzdají členům Sboru dobrovolných hasičů v Bílé Třemešné, kteří tu pořádají charitativní den s bohatým programem.Sběr víček probíhá od 11. 00 do 14. 00.