Schůze dne 6.1

Dne 6. 1. .2015 se uskutečnila schůze parlamentu.

1. Splněny závěry z minulé schůze

2. Byla projednána pravidla pro člena ŽP.

- jednohlasně schváleno

3. Seznámení se smlouvou mezi vedením školy a parlamentu

4. Diskuze o dalších námětech pro činnost parlamentu