Schůze Dne 9. 12. 2014

Dne 9. 12. 2014 se uskutečnila schůze parlamentu.

Přítomni: Celý parlament

Program:

1. Předseda zahájil schůzi

2.  Probrali jsme nejdůležitější věci ohledně florbalového turnaje

3. Pohovořili jsme o návrzích na další akce

4. Zakončili jsme schůzi