Schůzka 1. 3. 2016

Na tuto schůzku se dostavil i pan ředitel, aby nás informoval o novinkách a řešil s námi naše připomínky a názory. Seznámil nás s možností využití elektronické schránky důvěry, dozvěděli jsme jak zacházet s novými bílými tabulemi a o plánované přístavbě školy. My jsme měli na programu 2. ročník výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí, která již byla vyhlášena. Máme na starosti distribuci obrázků, budeme se podílet na jejich hodnocení a na hudebním vystoupení při rozdávání cen na Zvičině dne 7. 5. 2016.