Schůzka 15.12.2014

Náplní schůzky 15. 12. 2015 byla příprava předvánočního turnaje ve florbalu pro 1. stupeň ZŠ. Turnaj se po dohodě s třídními učitelkami a vyučujícími TV uskuteční 19. 12. Zástupci parlamentu mají za úkol sestavení týmů ve svých třídách, spolupracovat s vyučujícími TV a třídními učitelkami, vytvořit tabulku a diplomy. Připravit tělocvičnu, dohodnout čas turnaje. Jako rozhodčí bude osloven Michal Frýzl z 9. třídy.

Dalším bodem byla návštěva Vánočního setkání v Domově důchodců v čtvrtek 17. 12. 2015. Akce se zúčastní Eliška a Bětka s p. uč. Rejlovou.