Schůzka 2. 2. 2015

Na programu této schůzky bylo yhlášení 2 ročníku výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí ve spolupráci se Sdružením Podzvičinsko. Parlament zajistí plakát, diplomy, shromáždění a rozdělení obrázků a cen. Dalším bodem je karneval v Domově důchodců ve Dvoře Králové, paní učitelka Rejlová organizuje vystoupení dramatického kroužku, obrázky na výzdobu sálu a masky jsme namalovali a vyrobili v hodinách vv a pč.