Změny v žákovském parlamentu ve školním


 Bohužel v letošním školním roce jen velmi těžko hledáme časový prostor, ve kterém
bychom se mohli sejít tak, aby děti nemusely odcházet z vyučovacích hodin.
Zdá se, že budeme nuceni jednou za 14 dní až tři týdny krátit hodinu vv ve 3.
třídě a parlamenťákům zkrátit o něco závěrečné vyučovací hodiny.  Zatím se nám podařilo ve 3. a 6. třídě zvolit nové členy a zvolit radu. Situace je tedy následující:

Předseda: Jan Horák

Místopředseda: Patrik Chromý

Zapisovatel: 
Alžběta Teperová, Štěpánka Horáková

Sportovní referent: Jan Ševčík, David Jarolímek, Jakub
Havlíček

Spojka: Lukáš Poprach, Jiří Přibyl

Fotograf: Jiří Přibyl, Alžběta Teperová

Stránky:
David Jarolímek

Členové žp za jednotlivé třídy:

3. Tereza
Šedivá, Natálie Matějcová

4. Lukáš
Poprach, Lenka Horáková, Eliška Pavelková

5. Richard
Kuhn, Daniela Kulhavá

6. David
Jarolímek, Jakub Havlíček

7. Jan
Ševčík, Štěpánka Horáková

8. Alžběta
Teperová, Jiří Přibyl

9. Jan
Horák, Patrik Chromý